APG, DXG, PDR, VOC, SJD, DHC, SDD, DID, VFC, SVD, SZC, LHG, FDC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

APG, DXG, PDR, VOC, SJD, DHC, SDD, DID, VFC, SVD, SZC, LHG, FDC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Chứng khoán APG (APG): Ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 8.976.535 cp (tỷ lệ 12,27%). Giao dịch thực hiện từ 10/10 đến 5/11/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Bà Đỗ Thị Thái, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 583.000 cp trong tổng số 756.280 cp (tỷ lệ 0,13%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11 đến 10/12/2021.

CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt (PDR): Bà Trần Thị Hường, Phó chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1.039.700 cp. Trước giao dịch bà Hường sở hữu 957.508 cp (tỷ lệ 0,19%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 18/11/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu PDR, cùng thời gian, bà Trần Thị Hoài An, người phụ trách quản trị công ty, đăng ký mua 143.000 cp. Trước giao dịch bà An không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Tấn Danh, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Danh sở hữu 2.192.775 cp (tỷ lệ 0,45%). Ông Đoàn Viết Đại Từ, Thành viên hĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Đại Từ sở hữu 771.690 cp (tỷ lệ 0,16%). Ông Lê Như Đức, Phó Giám đốc đầu tư, đăng ký mua 109.300 cp. Trước giao dịch ông Đức không sở hữu cổ phiếu nào.

Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (VOC): CTCP Tập đoàn Kido đã mua 44.211.900 cp thông qua đấu giá trên HNX, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 106.329.900 cp (tỷ lệ 87,29%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2021.

CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 128.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.757.000 cp (tỷ lệ 6,89%). Giao dịch thực hiện ngày 3/11/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Lê Quang Hiệp, Thành viên HĐQT, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.219.135 cp (tỷ lệ 4,59%). Giao dịch thực hiện từ 8/10 đến 7/11/2021.

CTCP Đầu tư và xây lắp Sông Đà (SDD): Ông Vũ Hà Nam, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 3.767.800 cp (tỷ lệ 23,54%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 13/10 đến 5/11/2021.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): Ông Trần Anh Điền, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 247.900 cp (tỷ lệ 1,78%). Giao dịch thực hiện từ 1/11 đến 2/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DID, cùng thời gian, ông Huỳnh Trung Hiếu, Ủy viên hĐQT, đăng ký bán toàn bộ 242.700 cp (tỷ lệ 1,75%).

CTCP Vinafco (VFC): Ông Huỳnh Bá Thăng Long, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 2.125.934 cp (tỷ lệ 6,29%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 2/11/2021.

CTCP Thương mại Vũ Đăng (SVD): Bà Trần Kim Phượng đã bán 190.700 cp và mua 5.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.221.000 cp (tỷ lệ 9,46%). Giao dịch thực hiện ngày 1/11/2021. Tiếp đó ngày 2/11 bà Phượng bán thêm 829.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 391.700 cp (tỷ lệ 3,03%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC): CTCP Sonadezi An Bình đăng ký bán toàn bộ 700.000 cp (tỷ lệ 0,7%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

CTCP Long Hậu (LHG): Ông Võ Tấn Thịnh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 3.755.000 cp trong tổng số 7.511.000 cp (tỷ lệ 15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.

CTCP Fideco (FDC): Ông Nguyễn Thế Tiến, Phó phòng tài chính, đăng ký bán toàn bộ 1.352.890 cp (tỷ lệ 3,5%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/11 đến 10/12/2021.