Bắc Giang có thêm khu đô thị rộng 40ha

Bắc Giang có thêm khu đô thị rộng 40ha

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Ranh giới phía bắc giáp dự án khu dân cư số 3 thị trấn Thắng và tuyến kênh tưới 1B; phía nam giáp đất nông nghiệp tổ dân phố Việt Hùng, thị trấn Thắng; phía đông giáp khu dân cư hiện trạng tổ dân phố Việt Hùng và tổ dân phố Dinh Hương, thị trấn Thắng; phía tây giáp đất nông nghiệp và khu dân cư hiện trạng tổ dân phố Đông Ngàn, thị trấn Thắng.

Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 40 ha, dân số dự kiến khoảng 6.000 người.

Khu đô thị mới phía Tây Nam thị trấn Thắng có tính chất là khu đô thị mới và các công trình công cộng, dịch vụ cấp đơn vị ở.

Các hạng mục cần đầu tư xây dựng bao gồm công trình nhà ở; công trình dịch vụ xã hội, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, vui chơi giải trí…; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc…

Trước đó, trong tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu vực Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/2.000), quy mô 520 ha; và quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu vực Lương Phong, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/2.000), quy mô 820 ha. Đây là hai khu đô thị tập trung, thương mại – dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp.