Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho loạt khu đô thị hơn 330ha

Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho loạt khu đô thị hơn 330ha

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định số 2582/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục dự án cần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, có 10 dự án khu đô thị, khu dân cư với tổng diện tích 331,6 ha tại các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Ngạn và TP. Bắc Giang. Hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Cụ thể, huyện Việt Yên có 6 dự án gồm: Khu số 1 thuộc KĐT số 3, xã Quảng Minh quy mô 32,43 ha; Khu số 1 thuộc KĐT xã Quảng Minh quy mô 41,19 ha; Khu số 2 thuộc KĐT xã Quảng Minh quy mô 31,94 ha; Khu số 1 thuộc KĐT tại thị trấn Bích Động quy mô 25,56 ha; Khu số 2 thuộc KĐT tại thị trấn Bích Động quy mô 29,82; Khu số 3 thuộc KĐT tại thị trấn Bích Động quy mô 22,12 ha.

Còn lại là Khu dân cư số 2, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam quy mô 21,85 ha; Khu đô thị mới Châu Minh – Mai Đình, huyện Hiệp Hòa quy mô 49,78 ha; Khu đô thị phía Tây Nam, thành phố Bắc Giang quy mô 49,5 ha; Khu 3 thuộc khu đô thị mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn quy mô 27,41 ha.

UBND tỉnh Bắc Giang giao UBND các huyện, thành phố: Lục Nam, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Ngạn, Bắc Giang có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo đúng quy định.