Bidiphar (DBD) triển khai phát hành gần 12 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2021

Bidiphar (DBD) triển khai phát hành gần 12 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2021

CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar – mã chứng khoán DBD) vừa thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 20%.

Theo đó Bidiphar dự kiến phát hành hơn 11,51 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới. Dự kiến sau phát hành Bidiphar tăng vốn điều lệ lên trên 691 tỷ đồng.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 115,1 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phố tại thời điểm 30/6/2021 theo BCTC bán niên năm 2021 đã kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1/2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 của Bidiphar đạt 600 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế lại tăng trưởng hơn 16% lên trên 94 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2021 Bidiphar còn 368 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 104 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 20 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

BCTC hợp nhất quý 3/2021 của Bidiphar ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đạth 1.154 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn lợi nhuận sau thuế tăng 4,3% lên gần 135 tỷ đồng.