Bộ trưởng Bộ Tài chính: Vẫn còn dư địa để tăng chi cho đầu tư và xem xét gia hạn thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Vẫn còn dư địa để tăng chi cho đầu tư và xem xét gia hạn thuế

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam và thế giới, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng phương án điều chỉnh thu chi ngân sách nhà nước (NSNN).

“Trong khi thâm hụt NSNN dự kiến giảm sâu do tăng trưởng kinh tế thấp hơn dự kiến, giá dầu thô giảm thấp, điều chỉnh chính sách thu để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thì nhu cầu chi lớn để đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, kích cầu tiêu dùng… Do đó, khó khăn về bội chi NSNN là không tránh khỏi”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.