Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi quý 3 gấp đôi cùng kỳ, 9 tháng vượt 122% kế hoạch năm

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi quý 3 gấp đôi cùng kỳ, 9 tháng vượt 122% kế hoạch năm

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS) vừa công bố BCTC riêng quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng rất tốt so với cùng kỳ. 

Cụ thể, doanh thu hoạt động của VDSC đạt 217 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận lãi lỗ (FVTPL) của VDSC quý này đạt 54 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 249 tỷ đồng, cao gấp hơn 9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ cho vay và phải thu của VDSC đạt hơn 78 tỷ đồng, tăng trưởng 79% so với quý 3/2020, luỹ kế 9 tháng đạt 203 tỷ đồng, tăng trưởng 49%.

Doanh thu môi giới đạt tăng gấp hơn 3 lần cùng kỳ lên mức 78 tỷ đồng, theo đó luỹ kế 9 tháng ghi nhận khoảng 212 tỷ đồng, tăng 219% so với cùng kỳ năm trước.