Chứng khoán VPS lỗ tự doanh lỗ 600 tỷ, LNST cả năm vẫn đạt 796 tỷ đồng

Chứng khoán VPS lỗ tự doanh lỗ 600 tỷ, LNST cả năm vẫn đạt 796 tỷ đồng

Công ty chứng khoán VPS đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ đồng, tăng trưởng 40% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động trong quý 4/2021 tăng 2,5 lần lên mức 2.870 tỷ đồng, đóng góp lớn nhất là doanh thu từ môi giới chứng khoán khi tăng 314% so với cùng kỳ lên 1.106 tỷ đồng. Quý 4/2021 cũng là quý thứ 4 liên tiếp VPS giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm với 17,12%

Bên cạnh đó doanh thu từ lãi cho vay và phải thu cũng tăng 48% lên 319 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2021, dư nợ cho vay margin của VPS có giá trị hợp lý 8.973 tỷ đồng, tăng tới 3.449 tỷ đồng so với đầu năm.