Có nhiều dự án gặp vướng về giải phóng mặt bằng tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM

Có nhiều dự án gặp vướng về giải phóng mặt bằng tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM

Theo báo cáo, tổng số dự án đang triển khai trên địa bàn huyện là 42 dự án. Trong đó, huyện đã bàn giao 18 mặt bằng cho chủ đầu tư, riêng 24 dự án còn lại huyện đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân.

Cụ thể, dự án trọng điểm cầu Long Kiểng có diện tích hơn 2,6 ha với 128 trường hợp bị ảnh hưởng. Trong đó 25 trường hợp đã được bồi thường trong giai đoạn 1 vào năm 2005, giao mặt bằng cho chủ đầu tư với diện tích 3.375,8m, còn 103 trường hợp phải lập hồ sơ bồi thường theo quy định.

Cũng tại dự án này dự kiến có 46 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, 15 trường hợp giải tỏa toàn bộ có nhà, đất không đủ điều kiện tái định cư nên UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi trả 47,92 tỉ đồng. Dự kiến huyện sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư trong quý 1/2022.

Còn tại dự án xây dựng cầu bắc qua kênh Cây Khô, dự án có diện tích 3,45 ha với 46 hộ dân bị ảnh hưởng. Qua hoàn chỉnh hồ sơ, chỉ có 4 hộ đủ điều kiện tái định cư với diện tích 530,7m2. Các hộ còn lại không đủ điều kiện tái định cư do vướng quy hoạch tổng thể năm 1998.

Tính đến nay huyện đã chi trả cho 26 hộ với số tiền 60,44 tỉ đồng, diện tích 1,8533ha. Các hộ còn lại không đồng ý do đơn giá bồi thường chưa phù hợp không được bồi thường đất ở do vướng quy hoạch tổng thể năm 1998. Dự kiến bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý I-2022

Tại dự án này, riêng những trường hợp có nhà ở nhưng không đủ điều kiện tái định cư, UBND huyện đã có công văn kiến nghị Thành phố có chính sách hỗ trợ về nhà ở để người dân có chỗ ở ổn định cuộc sống.

Riêng tại dự án đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh (xã Phú Xuân) với diện tích gần 2 ha, có tổng số 78 hộ dân bị ảnh hưởng. Tính đến hiện tại, huyện đã bồi thường, hỗ trợ, chi trả cho 46 trường hợp với số tiền hơn 17 tỉ đồng, diện tích gần 8.000m2 đất.

Cũng theo báo cáo, các trường hợp còn lại tại dự án sau khi thuyết phục hầu như người dân đã đồng ý giao mặt bằng và đang hoàn thiện các hồ sơ, pháp lý hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn còn bốn trường hợp không đồng ý bàn giao mặt bằng.

Riêng tại dự án Mở rộng Bệnh viện Huyện Nhà Bè có diện tích 2,4809 ha, có 30 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại dự án này dự kiến có 8 hộ đủ điều kiện tái định cư.

Trong năm 2022, UBND huyện Nhà Bè đã đề ra các mục tiêu tập trung thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm. Đồng thời tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ trong tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thu hồi đất. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc cho phép thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án thu hồi đất.