Dệt may Thành Công (TCM) báo lỗ tháng thứ 2 liên tiếp, 9 tháng hoàn thành chưa tới 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021

Dệt may Thành Công (TCM) báo lỗ tháng thứ 2 liên tiếp, 9 tháng hoàn thành chưa tới 40% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2021

Dệt may Thành Công (TCM) vừa tổng kết tình hình kinh doanh tháng 9/2021 tiếp đà giảm so với tháng trước đó. 

Cụ thể, doanh thu ghi nhận hơn 7,9 triệu USD, tương ứng khoảng 182 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm may chiếm tỷ trọng khoảng 75%, theo sau là vải chiếm 14% và sợi chiếm 10% tổng doanh thu. Kết quả, lợi nhuận sau thuế tháng 9 tiếp tục âm 603 nghìn USD, tương đương khoản lỗ xấp xỉ 14 tỷ đồng. Trước đó trong tháng 8, TCM đã bất ngờ báo lỗ sau thuế hơn 282 nghìn USD, tương đương 6,4 tỷ đồng.