Dịch vụ hàng không Đà Nẵng (MAS): 9 tháng đã thua lỗ hơn 14 tỷ đồng – vượt mức dự đoán cả năm 2021 của ban lãnh đạo

Dịch vụ hàng không Đà Nẵng (MAS): 9 tháng đã thua lỗ hơn 14 tỷ đồng – vượt mức dự đoán cả năm 2021 của ban lãnh đạo

Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Masco, MAS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần chỉ còn 4,8 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ. Giá vốn tương ứng giảm mạnh, song MAS vẫn báo lỗ gộp gần 4,4 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, Công ty lỗ ròng 6,6 tỷ đồng, đây là mức lỗ kỷ lục và là quý thứ 6 thua lỗ liên tiếp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MAS ghi nhận doanh thu thuần 36,5 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Công ty thua lỗ ròng hơn 14 tỷ đồng, đã vượt mức lỗ kế hoạch 12,5 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2021.

Nói về kết quả này, MAS cho biết lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hàng không của Công ty bị thu hẹp vì các lệnh giãn cách, đồng thời các lĩnh vực khác như taxi, thương mại, đào tạo nghề cũng bị tác động nặng nề, trong đó mảng taxi đã phải tạm ngưng hoạt động từ ngày 12/5/2021.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản MAS giảm đáng kể, đặc biệt lượng tiền mặt giảm mạnh. Hiện, Công ty đang lỗ luỹ kế hơn 15,6 tỷ đồng.