Điều chỉnh quy hoạch 2 dự án khu đô thị tại Mê Linh

Điều chỉnh quy hoạch 2 dự án khu đô thị tại Mê Linh

Dự án Khu nhà ở cao cấp Ba Đình thuộc xã Tiên Phong, Tráng Việt, huyện Mê Linh và xã Đại Mạch, huyện Đông Anh; và dự án khu nhà ở Hoàng Vân (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh).

Trong đó, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cao cấp Ba Đình quy mô 23,69 ha, dân số dự kiến 2.700 người. Việc điều chỉnh nhằm bổ sung, khớp nối hạ tầng các dự án đã và đang triển khai trong khu vực, bảo đảm đồng bộ về tổ chức không gian, các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 28/2/2013.

Còn Khu nhà ở Hoàng Vân, huyện Mê Linh có quy mô 9,56 ha, diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là 3,77 ha với quy mô dân số khoảng 700 người, nhằm giải quyết chồng lấn ranh giới, diện tích đất đã giao giữa dự án Khu nhà ở Hoàng Vân và dự án Khu đô thị AIC. Phương án điều chỉnh không làm thay đổi lớn đến định hướng phát triển đô thị, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch phân khu đô thị đã duyệt.

Sau khi được điều chỉnh quy hoạch, chủ đầu tư 2 dự án tre là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Vân, Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Ba Đình cần bố trí nguồn lực và thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Theo rà soát, hiện Mê Linh có 60 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Trong đó, 47 dự án đô thị, 13 dự án khác được giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất chậm triển khai, với tổng diện tích 2.140 ha. 36 dự án được giao đất để thực hiện đầu tư, 21 dự án chưa được giao đất, 3 dự án được giao đất một phần theo từng giai đoạn. Dù đã được giao đất thực hiện đầu tư nhưng mới có 20 dự án hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp tiền sử dụng đất 1.255,9 tỷ đồng; 26 dự án cơ quan thuế chưa có quản lý thu.