Digiworld (DGW) đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng 6 tháng cuối năm, kỳ vọng lợi nhuận cả năm vượt 67% kế hoạch

Digiworld (DGW) đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng 6 tháng cuối năm, kỳ vọng lợi nhuận cả năm vượt 67% kế hoạch

Mới đây, HĐQT CTCP Thế giới số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) đã công bố nghị quyết thông qua mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 với doanh thu kỳ vọng đạt 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 277 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 73% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tính trong cả năm 2021, DGW dự kiến doanh thu sẽ lên ngưỡng 19.225 tỷ đồng, tăng 51% đồng thời vượt 28% kế hoạch năm. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng, tăng mạnh 87% và bỏ xa tới 67% so với kế hoạch năm đã được cổ đông thông qua.