Digiworld lọt Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả nhất năm 2021

Digiworld lọt Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả là giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng có uy tín, hoạt động hiệu quả, ổn định và có đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Qua đó giải thưởng này còn giúp quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tới các cộng đồng kinh doanh trong nước và cả quốc tế.

Bảng xếp hạng này được dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report với sự tư vấn của hội đồng là các chuyên gia trong và ngoài nước như thống đốc, trưởng các viện Lãnh đạo, sáng tạo hay các giáo sư tại đại học Harvard của Hoa Kỳ.

Nhìn lại Digiworld trong những năm qua dựa trên những tiêu chí và cách đánh giá này, có thể thấy được, Digiworld đã phát triển và tăng trưởng vượt bậc, đạt được những tiêu chí mà một doanh nghiệp đại chúng hiệu quả cần đạt được. Cụ thể:

Năm 2020, Digiworld đạt 12,535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 267 tỷ, tăng lần lượt 48% và 64% so với cùng kỳ. Tính đến quý 1/2021, Digiworld đã xuất sắc lập được kỷ lục doanh thu với mức doanh thu thuần 5,007 tỷ đồng, tăng 117% và lợi nhuận trước thuế ghi nhận được là 107 tỷ, tăng 137% so với cùng kỳ quý 1/2020. Trong 5 năm từ 2016 đến 2020, Digiworld đã đạt tỷ lệ tăng trưởng kép bình quân (CAGR) đối với doanh thu là 35%. Bên cạnh đó, hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR) được chú trọng, tăng cường niềm tin và sự gắn kết giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư cũng là một điểm sáng của Digiworld.