Doanh thu bán sách giáo khoa tăng đột biến, Giáo dục Đà Nẵng (DAD) báo lãi 6 tháng vượt kế hoạch lợi nhuận năm

Doanh thu bán sách giáo khoa tăng đột biến, Giáo dục Đà Nẵng (DAD) báo lãi 6 tháng vượt kế hoạch lợi nhuận năm

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (mã chứng khoán: DAD) đã công bố BCTC quý 2 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với kết quả vô cùng ấn tượng.

Cụ thể, tính riêng trong quý 2, doanh thu thuần của DAD xấp xỉ 182 tỷ đồng, vọt tăng gần 115% so với quý 2 năm ngoái, phần lớn đến từ việc doanh thu bán sách giáo khoa sách bổ trợ đạt hơn 168 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp đạt hơn 53,2 tỷ đồng, tương ứng mức tăng ấn tượng 120% so với quý 2/2020.

Tuy nhiên, trong kỳ, DAD phải trả chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt là 16,6 tỷ đồng và 19,7 tỷ đồng. Các giá trị này gấp từ 2 đến 3 lần so với mức ghi nhận trong quý 2 năm 2020. Trong đó, phần “chi phí bằng tiền khác” tại hai khoản mục là yếu tố chính đẩy chi phí vọt tăng. Đồng thời, thu nhập khác của công ty trong quý 2 năm nay chỉ hơn 5,8 triệu trong khi năm ngoái thu tới hơn 486 triệu đồng.

Khấu trừ thêm chi phí và thuế TNDN, DAD thu lãi ròng gần 13,2 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 58% so với cùng kỳ năm trước.