Đóng cửa biên giới với toàn bộ du khách nước ngoài, nhưng Australia vẫn niềm nở chào đón với duy nhất nhóm người này!

Đóng cửa biên giới với toàn bộ du khách nước ngoài, nhưng Australia vẫn niềm nở chào đón với duy nhất nhóm người này!

Theo một chương trình thử nghiệm có thể được triển khai trên toàn quốc, các trường đại học và chính phủ của các lãnh thổ sẽ thông qua dự luật về việc cách ly bắt buộc trong 2 tuần đối với những sinh viên mới nhập cảnh.

Đây là một dấu hiệu cho thấy ngành giáo dục đại học của Australia đã phụ thuộc vào sinh viên nước ngoài như thế nào. Sinh viên nước ngoài chiếm đến khoảng ¼ tổng lượng sinh viên đang học tập tại quốc gia này, tỷ lệ cao thứ 2 thế giới sau Luxembourg, và doanh thu từ nhóm này cũng chiếm 40% do học phí cao hơn sinh viên trong nước.