“FWD Đón đầu thay đổi 3.0”: Nâng cao bảo vệ, linh hoạt đầu tư

“FWD Đón đầu thay đổi 3.0”: Nâng cao bảo vệ, linh hoạt đầu tư

Với “FWD Đón đầu thay đổi 3.0”, khách hàng của FWD giờ đây có thể nâng cao bảo vệ, linh hoạt đầu tư chỉ trong cùng một sản phẩm.

Hỗ trợ tài chính lên đến 200% Số tiền bảo hiểm

Nhằm hỗ trợ tài chính giúp gia đình khách hàng duy trì chất lượng cuộc sống trong tình huống khó khăn, “FWD Đón đầu thay đổi 3.0” mang đến nhiều quyền lợi bảo vệ ý nghĩa, đặc biệt tập trung nhiều vào quyền lợi sống. Theo đó, khách hàng sẽ được chi trả thêm 1 khoản Hỗ trợ thu nhập và nâng tổng quyền lợi nhận được lên 200% Số tiền bảo hiểm nếu khách hàng không may bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong độ tuổi lao động từ 18 đến 60 tuổi. Đây là quyền lợi ý nghĩa với khách hàng và khác biệt trên thị trường hiện nay.