Gỗ Trường Thành (TTF): Quý 2 có lãi ròng trở lại với 43 tỷ đồng, vẫn còn lỗ lũy kế hơn 3.040 tỷ đồng

Gỗ Trường Thành (TTF): Quý 2 có lãi ròng trở lại với 43 tỷ đồng, vẫn còn lỗ lũy kế hơn 3.040 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã CK: TTF) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt hơn 438 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn đột ngột tăng mạnh gấp 2,7 lần nên lãi lãi gộp chỉ đạt 72 tỷ đồng, giảm 57% so với quý 2/2020. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm mạnh từ 55% xuống 16%.