Kido (KDC): Sắp chi 137 tỷ đồng chia cổ tức đợt 2/2020, tỷ lệ 6%

Kido (KDC): Sắp chi 137 tỷ đồng chia cổ tức đợt 2/2020, tỷ lệ 6%

Tập đoàn Kido (KDC) vừa công bố quyết nghị sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng nhằm ngày 24/8 gian thanh toán bắt đầu từ ngày 15/9/2021.

Với hơn 228,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 137 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 2 cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2021, KDC đã tạm ứng đợt 1/2020 tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, theo thông báo của Kido, ngày 24/8 cũng là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu.

Về kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện 42,6% kế hoạch năm. Trong đó: doanh thu thuần ngành dầu ăn tăng 36%, chiếm tỷ trọng 83% tổng doanh thu và ngành hàng thực phẩm tăng 22%, chiếm 17% tổng doanh thu.

Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 953 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: lãi gộp ngành dầu ăn tăng 24,5% và ngành hàng thực phẩm tăng 16,7%.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, thực hiện 42,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ đồng, tăng mạnh 163% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, KIDO Foods (KDF) sau khi sáp nhập vào Tập đoàn, đã thúc đẩy doanh thu thuần của KDC riêng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.451 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế tăng từ âm 7,8 tỷ đồng lên dương 237 tỷ đồng.