Kiểm tra hoạt động của các đơn vị quản lý, vận hành chung cư trên địa bàn Tp.HCM

Kiểm tra hoạt động của các đơn vị quản lý, vận hành chung cư trên địa bàn Tp.HCM

Theo đó, UBND Tp.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn TP. Chủ trì phối hợp Công an TP, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai ngay hướng dẫn về công tác quản lý, vận hành nhà chung cư đến từng xã, thị trấn và Ban quản trị nhà chung cư trên địa bàn TP.

Trong tháng 7/2021, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an Tp.HCM, UBND các quận huyện, TP.Thủ Đức và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động hành nghề của các đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư.

Ngoài ra, các đơn vị trên phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính lập dự toán và đề xuất bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác duy tu, sửa chữa nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước hoặc đan xen Nhà nước và sở hữu tư nhân; sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cũ.

Trước đó, ngày 11/6/2021, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Hòa Bình đã có buổi chủ trì họp nghe báo cáo hướng dẫn công tác quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn Tp.HCM. Cùng tham dự có lãnh đạo đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, công an Tp.HCM.