Kinh Bắc (KBC) bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Kinh Bắc (KBC) bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã chứng khoán: KBC) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua bổ sung, làm rõ nội dung liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Cụ thể, KBC dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt chào bán thành công, KBC có thể thu về ít nhất 2.800 tỷ đồng.