Loạt chính sách, pháp lý quan trọng trong năm 2020 tác động đến thị trường BĐS năm 2021

Loạt chính sách, pháp lý quan trọng trong năm 2020 tác động đến thị trường BĐS năm 2021

Thông tư 21/2019/TT-BXD

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 21/2019/TT- BXD, về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Nhà chung cư. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Theo đó, căn hộ chung cư phải có diện tích tối thiểu 25m2 có ít nhất một phòng ở và một khu vệ sinh. Nhà ở thương mại đảm bảo tỷ lệ căn hộ diện tích 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ của dự án.

Nghị định 25/2020/NĐ-CP

Ngày 28/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP về Quy định việc thi hành Luật Đấu thầu “Lựa chọn Nhà đầu tư” có hiệu lực từ ngày 20/4/2020 và thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. Nghị định quy định: việc giao đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu được triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án. Việc giao đất cho nhà đầu tư trúng thầu được thực hiện theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đó áp dụng tương tự thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.