Lý do Quế Ngọc Hải thôi giữ chức đội trưởng đội tuyển Việt Nam

Lý do Quế Ngọc Hải thôi giữ chức đội trưởng đội tuyển Việt Nam

Ngay trước ngày đội tuyển Việt Nam “xả trại” trở về với gia đình đã có cuộc họp về vấn đề nhân sự. Theo đó, các thành viên của ban cán sự của đội tuyển hiện sẽ có sự thay đổi. Chỉ duy nhất Duy Mạnh vẫn giữ nhiệm vụ thủ quỹ. Quế Ngọc Hải sẽ không còn làm “thủ lĩnh” của tuyển Việt Nam.