Mặc bất ổn do tác động của dịch bệnh, Dow Jones tăng hơn 200 điểm, các chỉ số lớn ghi nhận quý khởi sắc nhất trong nhiều thập kỷ

Mặc bất ổn do tác động của dịch bệnh, Dow Jones tăng hơn 200 điểm, các chỉ số lớn ghi nhận quý khởi sắc nhất trong nhiều thập kỷ

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 217,08 điểm, tương đương 0,9%, đóng cửa ở mức 25.812,88 điểm. S&P 500 tăng 1,5%, kết thúc ngày ở mức 3.100,29 điểm và Nasdaq Composite tăng 1,9% lên 10.058,77 điểm. Các chỉ số lớn đạt mức cao trong gần 1 tiếng cuối phiên.