Ngân sách trung ương sẵn sàng 14,5 nghìn tỷ mua vắc xin COVID-19

Ngân sách trung ương sẵn sàng 14,5 nghìn tỷ mua vắc xin COVID-19

Bộ Tài chính vừa có báo về tình hình ngân sách 5 tháng đầu năm gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có các khoản chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện chính hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cụ thể, hiện ngân sách trung ương đã dành trên 14,5 nghìn tỷ đồng để mua vắc xin phòng COVID-19.

Bên cạnh đó, tính tới trưa 15/6, Quỹ vắc xin COVID-19 đã tiếp nhận được hơn 5.093 tỷ đồng ủng hộ trực tiếp từ hơn 302.500 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, vẫn còn trên 2.600 tỷ đồng các tổ chức, cá nhân đã cam kết tài trợ quỹ nhưng chưa chuyển tiền.

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2020, ngân sách nhà nước đã chi hơn 21.100 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo đời sống cho người dân.

Về hỗ trợ doanh nghiệp, riêng trong 5 tháng đầu năm nay, cơ quan tài chính đã gia hạn 21.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất; miễn, giảm hơn 2.460 tỷ đồng thuế, phí và lệ phí.