Nhiều dự án giao thông hạ tầng trọng điểm tại Tp.HCM chờ giải ngân

Nhiều dự án giao thông hạ tầng trọng điểm tại Tp.HCM chờ giải ngân

UBND Tp.HCM cho biết hiện tại TP đang triển khai thực hiện 8 dự án, với tổng vốn đầu tư là 121.213 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án nhóm A (4 dự án có tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng và hai dự án nhóm B). 

Trong số 121.213 tỷ đồng đầu tư, vốn ODA chiếm 101.504 tỷ đồng, vốn đối ứng 19.709 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã giao năm 2021, vốn ODA hơn 12.550 tỷ đồng (trong đó vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương hơn 6.615 tỷ đồng, vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ hơn 8.934 tỷ đồng). Vốn đối ứng hơn 1.630 tỷ đồng.

Trong 8 dự án trên thì có nhiều dự án trọng điểm như Cải thiện môi trường nước TP lưu vực các kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ (giai đoạn 2), metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2. Tuy nhiên, đến nay nhiều dự án vẫn đang ngóng trông vốn giải ngân. 

Theo đại diện UBND Tp.HCM, hiện, các dự án ODA của Tp.HCM đang thực hiện giải ngân theo vốn kế hoạch năm 2020 nên trong tháng 1 năm nay chưa có số giải ngân của kế hoạch năm 2021.

Từ thực tiễn tình hình thực hiện của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, UBND Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc xác định giá trị vốn cấp phát và cho vay lại đối với vốn vay ODA của dự án Xây dựng đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) bằng tiền đồng Việt Nam.

Cụ thể, UBND TP kiến nghị Bộ Tài chính sớm xúc tiến các thủ tục về thỏa thuận vay vốn cho metro số 1. Liên quan đến kiến nghị này, UBND TP cho biết đã có công văn ngày 3/12/2020 gửi Bộ Tài chính về xúc tiến các thủ tục ký kết thỏa thuận vay tiếp theo với giá trị dự kiến là 41.738 triệu Yên Nhật.

UBND TP cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm thẩm định cho vay lại đối với dự án cải thiện môi trường nước TP lưu vực các kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ giai đoạn 2 (khoản vay lần 4) theo phương án vay lại nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ.