Nhựa Đồng Nai (DNP): 2 cổ đông lớn bán gần hết vốn với hơn 14 triệu cổ phần

Nhựa Đồng Nai (DNP): 2 cổ đông lớn bán gần hết vốn với hơn 14 triệu cổ phần

CTCP Đầu tư Châu Á Thống Nhất vừa bán ra hơn 5,5 triệu cổ phiếu DNP và không còn là cổ đông lớn của CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP). Giao dịch thực hiện vào ngày 8/12/2021. Theo đó, Đầu tư Châu Á Thống Nhất giảm sở hữu tại DNP từ 6,03% vốn (tương đương 6,58 triệu cổ phiếu) về còn 0,92% vốn (tương đương 1 triệu cổ phiếu).

Cùng ngày, Đầu tư VSD cũng đã bán ra gần 8,7 triệu cổ phiếu DNP và rời ghế cổ đông lớn. Cụ thể, Đầu tư VSD giảm sở hữu từ mức 9,88% vốn (tương đương gần 11 triệu cổ phần) xuống còn 1,92% vốn (tương đương 2,1 triệu cổ phần). Được biết, người có liên quan là ông Võ Ngọc Tú – Tổng Giám đốc – hiện đang nắm hơn 4 triệu cổ phiếu DNP, tươbg đương 3,73% vốn.

Được biết, cổ đông lớn bán gần hết vốn tại DNP sau khi Công ty thông báo dự kiến chào bán hơn 10,91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.698 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 8-22/12/2021, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 8-27/12/2021.

Tổng số tiền gần 226 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán được DNP dự kiến trả nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng.

Chốt phiên 8/12, DNP vào mức 20.500 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, Đầu tư Châu Á Thống Nhất có thể thu về hơn 113 tỷ đồng và Đầu tư VSD thu về khoảng 178 tỷ đồng.