PV Power (POW): Chào giá điện thị trường hiệu quả đưa lãi gộp tăng cao, LNST quý 3 cao gấp 4 lần cùng kỳ với 603 tỷ đồng

PV Power (POW): Chào giá điện thị trường hiệu quả đưa lãi gộp tăng cao, LNST quý 3 cao gấp 4 lần cùng kỳ với 603 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu 5.342 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh hơn – mà chủ yếu là do giảm sản lượng điện sản xuất tại Công ty mẹ và các Công ty con – khiến lợi nhuận gộp vẫn tăng ấn tượng 54% lên mức 843 tỷ đồng.

Trong đó, phần lớn lãi gộp đến từ công ty con Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 do công ty đã thực hiện chào giá thị trường điện hiệu quả dẫn đến doanh thu tăng 97 tỷ mặc dù sản lượng điện giảm so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm 18% xuống còn 119 tỷ đồng, trong khi chi phí giảm mạnh 42% còn 137 tỷ đồng, trong đó hơn 130 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Khấu trừ chi phí, POW lãi sau thuế 603 tỷ đồng, gấp gần 4 lần quý 3/2020 và lãi ròng đạt 483 tỷ đồng, tăng 359% so với cùng kỳ.