SBT lãi ròng 195 tỷ đồng trong Quý 1, tăng gấp đôi cùng kỳ

SBT lãi ròng 195 tỷ đồng trong Quý 1, tăng gấp đôi cùng kỳ

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà (SBT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 niên vụ 2021 – 2022 (giai đoạn từ 1/7/2021 đến 30/9/2021). Doanh thu thuần đạt 4.312 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu Doanh thu khi các Dòng Sản phẩm Đường ghi nhận 4.123 tỷ đồng, chiếm gần 96%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 346 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ, trong đó phần lớn đến từ hoạt động giao dịch đường trên sàn giao dịch hàng hóa quốc tế. Trong thời gian qua, SBT đã thành công gia nhập thị trường hàng thế giới thông qua cánh tay nối dài “Trading house” – Nhà thương mại hàng hóa quốc tế. Nhờ vậy, Công ty có thể chủ động trong việc cân bằng “cán cân hàng hoá” với sản lượng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào cạnh tranh, đảm bảo lượng tồn kho hợp lý, từ đó hạn chế tối thiểu sự biến động về giá.

Kết quả, Lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ, tăng 96%, hoàn thành 35% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 195 tỷ, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/9/2021 của SBT tăng lên mức 21.491 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu kỳ. Trong đó, giá trị hàng tồn kho ghi nhận 3.121 tỷ đồng, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn 7.282 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của SBT tăng nhẹ so với đầu kỳ, lên mức 8.486 tỷ đồng.

Trong quý 1 niên độ 2021 – 2022, giá đường thế giới tăng từ ngưỡng 17 US cent lên xấp xỉ 20 US cent, mức cao nhất kể từ 2017 do điều kiện thời tiết kém thuận lợi ở Brazil (nhà sản xuất đường lớn nhất thế giới), sản lượng đường ở khu vực Trung Nam Brazil ước tính sụt giảm 11% trong nửa cuối tháng 7. Theo đó, tổ chức ISO cho rằng niên vụ 2021-2022 thị trường đường thế giới sẽ thâm hụt hơn 3,8 triệu tấn do ảnh hưởng bởi các quốc gia sản xuất đường lớn trên thế giới.