Sở Xây dựng kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án bất động sản trong năm 2022

Sở Xây dựng kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho hàng loạt dự án bất động sản trong năm 2022

Mới đây, Sở Xây dựng Tp.HCM có văn bản gửi UBND Tp.HCM về việc tập trung chỉ đạo, giải quyết vướng mắc thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tp.HCM về rà soát và xác định các dự án nhà ở có điều kiện thuận lợi để tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công năm 2022. Sở Xây dựng kiến nghị UBND Tp.HCM thành lập Tổ công tác để chỉ đạo xem xét, tháo gỡ cho các dự án nhà ở.

Cụ thể, trong năm 2022, đối với các dự án chung cư trên địa bàn tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đối với 6 chung cư có tổng diện tích sàn xây dựng là 243.910,7 m2 sàn, quy mô 2.928 căn hộ, gồm: 2 dự án xây dựng lại chung cư cấp D, tổng diện tích sàn xây dựng là 28.319,5 m2, quy mô 360 căn; 4 dự án xây dựng lại nhà chung cư của giai đoạn trước, đã thực hiện tháo dỡ, đang hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng là 215.591m2 sàn, quy mô 2.568 căn hộ. Chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính thống nhất bố trí nguồn vốn thực hiện triển khai cải tạo sửa chữa theo hiện trạng quy mô đối với 246 chung cư cũ.

Đối với nhà lưu trú công nhân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng 2 dự án nhà lưu trú công nhân trong Khu chế xuất, khu công nghiệp với quy mô 1.760 căn (tương đương 3.620 chỗ ở) phục vụ cho công nhân, người lao động.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư đối 4 dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, tổng diện tích sàn xây dựng là 206.023 m2 sàn, quy mô 3.347 căn hộ nhà ở xã hội. 6 dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại đã hoàn tất bồi thường và đã có hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích sàn xây dựng là 550.583 m2 sàn, quy mô 5.946 căn hộ.

Các dự án nhà ở xã hội trên là sử dụng vốn của doanh nghiệp để bồi thường, đầu tư xây dựng. Các Sở ngành và UBND TP cần hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý về chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, phê duyệt thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng, để các dự án sớm khởi công năm 2022.

Đối với các dự án di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, theo kế hoạch của TP năm 2021 – 2025 sẽ di dời 6.500/20.381 căn nhà trên và ven kênh rách, tậo trung 3 dự án thực hiện mục tiêu kéo vừa giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường, vừa di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị và 14 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2016 – 2021; tiếp tục đẩy nhanh các bước thủ tục chuẩn bị các dự án đầu tư công còn lại.