Thủy điện Gia Lai (GHC) báo lãi 20 tỷ đồng trong quý 3, giảm 23% so với cùng kỳ

Thủy điện Gia Lai (GHC) báo lãi 20 tỷ đồng trong quý 3, giảm 23% so với cùng kỳ

CTCP Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán GHC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ. Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu đạt 68,5 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Tuy vậy chi phí vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp còn 35 tỷ đồng, giảm 22% so với quý 3/2020.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 3 Thủy điện Gia Lai lãi sau thuế 20 tỷ đồng, giảm 23,7% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.