Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL): Lãi quý 3/2021 giảm 61% xuống gần 4 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành 35% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng

Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL): Lãi quý 3/2021 giảm 61% xuống gần 4 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành 35% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã chứng khoán: ACL) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu thuần tăng 25% so với cùng kỳ lên gần 224 tỷ đồng

Chi phí giá vốn hàng bán lại tăng mạnh hơn doanh thu với 42%, do đó lợi nhuận gộp đạt hơn 27 tỷ đồng, giảm tới gần 33% so với con số lãi gộp gần 40 tỷ đồng của quý 3/2020.

Doanh thu tài chính tăng trưởng tích cực lên gần 1,5 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay xấp xỉ tới 8 tỷ đồng; ngoài ra chi phí bán hàng tăng 30% lên gần 11 tỷ đồng; ngược lại chi phí QLDN lại giảm hơn 45% xuống còn gần 6 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, LNST của ACL trong quý 3 chỉ còn hơn 3,5 tỷ đồng trong khi quý 3/2020 lãi ròng hơn 9 tỷ đồng, tương ứng giảm 61% so với cùng kỳ năm ngoái.