Thủy sản Minh Phú (MPC) chốt danh sách cổ đông chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức

Thủy sản Minh Phú (MPC) chốt danh sách cổ đông chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức

Ngày 10/12 tới đây CTCP Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

Như vậy với gần 200 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy sản Minh Phú sẽ chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Thủy sản Minh Phú đạt 14.329 tỷ đồng doanh thu, giảm 15,7% so với năm 2019. Nhờ chi phí tài chính giảm, chi phí bán hàng giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế tăng 51,6% lên mức 674 tỷ đồng. EPS đạt 3.243 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Thủy sản Minh Phú còn 669 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 107 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 2.322 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Còn 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu Thủy sả Minh Phú đạt 8.887 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lãi sau thuế tăng 19,1% lên 566 tỷ đồng.