Toyota nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực Việt

Toyota nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực Việt

Để đóng góp cho xã hội Việt Nam, ngay từ ngày đầu thành lập vào năm 1995 cho đến nay, Toyota vẫn luôn bền bỉ tập trung thực hiện nhiều hoạt động dài hơi và có ý nghĩa thiết thực trong bốn lĩnh vực: An toàn giao thông, Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường và Văn hoá xã hội. Trong đó, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Cụ thể, Toyota Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tiến hành trao Học bổng kỹ thuật Toyota cho sinh viên các trường đại học ngành kỹ thuật và Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam năm 2021. Đây là 2 chương trình thường niên của Toyota Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.