VAMC sẽ dùng 15.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu các ngân hàng yếu kém, có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3% trong năm 2020

VAMC sẽ dùng 15.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu các ngân hàng yếu kém, có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3% trong năm 2020

Công ty quản lý tài sản VAMC vừa công bố báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

Báo cáo cho biết, trong năm 2019, VAMC đã thực hiện mua 381 khoản nợ của 9 tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gốc nội bảng là 20.544 tỷ đồng, giá mua nợ là 19.846 tỷ đồng, đạt 99,23% kế hoạch đã được NHNN phê duyệt.

Lũy kế từ khi thành lập đến hết năm 2019, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 359.393 tỷ đồng, giá mua nợ là 327.413 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết 42/2017/QH14, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường được 37 khoản nợ với tổng giá mua nợ là 2.247 tỷ đồng (góp phần xử lý nợ 2.131 tỷ đồng dư nợ xấu cho TCTD), đạt 112% chỉ tiêu mua nợ theo giá trị thị trường đã được NHN phê duyệt.

Lũy kế từ năm 2017 đến 31/12/2019, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường đạt 8.0213 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng bới giá mua nợ là 8.207 tỷ đồng.

Năm 2019, dư nợ gốc xử lý tạm tính của VAMC là 69.778 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/12/2019 tạm tính 258.205 tỷ đồng dư nợ gốc xử lý. Tổng số tiền thu hồi nợ trong năm 2019 là 32.273 tỷ đồng.  VAMC đã đã bán khoản nợ đạt 16.265 tỷ đồng, xử lý tài sản bảo đảm 6.468 tỷ đồng.

VAMC đặt kế hoạch năm 2020 phát hành trái phiếu đặc biệt tối đa 15.000 tỷ đồng, mua nợ xấu theo giá trị thị  trường 5.000 tỷ và xử lý nợ dự kiến 50.000 tỷ đồng (dư nợ gốc).

Đối với việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC sẽ mua nợ xấu bằng TPĐB của các TCTD yếu kém, có thể gây rủi ro cho hệ thống, các TCTD có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn 3% với phạm vi và số lượng nợ xấu theo quyết định của NHNN.

VAMC cũng dự kiến trình NHNN và các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng theo nội dung tại Đề án Cơ cấu lại và nâng cao năng lực của VAMC giai đoạn 2017-2020, hướng tới 2022.

VAMC cho biết sẽ triển khai xúc tiến việc thành lập sàn giao dịch nợ VAMC nhằm quản lý, khai thác thông tin về khoản nợ/tài sản.