Vinhomes vừa phát hành xong hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu, một phần nhằm mục đích cơ cấu tài chính

Vinhomes vừa phát hành xong hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu, một phần nhằm mục đích cơ cấu tài chính

CTCP Vinhomes (VHM) thuộc Tập đoàn Vingroup đã phát hành xong 6.530 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay theo kế hoạch đặt ra hồi đầu tháng 8.

Theo đó, 4.370 tỷ đồng được phát hành theo hình thức chào bán ra công chúng và 2.160 tỷ đồng được phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ.

Trong đợt phát hành ra công chúng gần nhất hôm 25/11/2021 thu về 2.090 tỷ đồng, Vinhomes cho biết lượng trái phiếu được phân phối cho 8 nhà đầu tư trong nước.

Tại thời điểm 25/11/2021, tổng nợ của Vinhomes đạt mức 21.806 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn bao gồm trái phiếu dài hạn đến hạn trả là 5.965 tỷ đồng; nợ dài hạn 15.841 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Vinhomes ghi nhận 61.057 tỷ đồng.

Trong bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ra công chúng, Vinhomes cho biết mục đích huy động nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp nhằm tận dụng giai đoạn lãi suất thấp hiện nay.

Ngày hôm qua 30/11 cũng là ngày đáo hạn của lô trái phiếu trị giá 6.720 tỷ đồng kỳ hạn 18 tháng mà Vinhomes phát hành vào ngày 30/5/2019. Khoảng ít nhất 2/3 lô trái phiếu này đã được Vinhomes mua lại trước hạn tính đến đầu tháng 11.

Hồi giữa năm, Vinhomes đã thực hiện bán xong 60 triệu cổ phiếu quỹ thu về 6.518 tỷ đồng.