VPBank khóa room ngoại ở mức 15%, chuẩn bị bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài?

VPBank khóa room ngoại ở mức 15%, chuẩn bị bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết vừa nhận được Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ngày 6/5/2021 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – mã: VPB).

Cụ thể, VPBank chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 15%.

Theo quy định, tổng mức sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại Việt Nam không được quá 30%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT VPBank cho biết, ngân hàng đang có kế hoạch phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài và có thể thực hiện vào cuối năm nay. Ngân hàng còn có thể dùng thêm cả lượng cổ phiếu quỹ đang có kết hợp với phát hành cổ phiếu mới để bán cho đối tác nước ngoài. 

Trước đó, VPBank đã thông qua việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ FE Credit – công ty tài chính tiêu dùng của ngân hàng cho SMBC FC – Nhà đầu tư Nhật Bản, đồng thời chuyển nhượng 1 % vốn cho Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Theo đó, VPBank sẽ chỉ còn sở hữu 50% tại công ty tài chính này. Giá trị thương vụ đạt 1,4 tỷ USD, tức FE Credit định giá 2,8 tỷ USD. 

Chứng khoán SSI cho rằng, kế hoạch phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược nước ngoài sẽ có tác động tích cực đối với VPBank. Với nguồn vốn mới từ việc bán vốn FeCredit và khả năng phát hành cổ phiếu mới này, hoạt động của VPB sẽ được cải thiện đáng kể.